ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
FIGHTERS’ RUN

Az alábbi dokumentum a Balatonman Triatlon Kft., mint Szervező (a továbbiakban Szervező), valamint az általa szervezett Sporteseményen Résztvevő (a továbbiakban Résztvevő) közötti megállapodás feltételeit hivatott összefoglalni.

A Fighters’ Run Sportesemény indulójaként a jelen szerződési feltételekben foglaltakat a Résztvevő elfogadja és kötelezettséget vállal annak betartására. Tudomásul veszi, hogy minden nevezett Résztvevőre – beleértve a Csapatkapitányok által később megnevezett csapattagokat – kiterjed a jelen dokumentum hatálya.

A Résztvevő elfogadja, hogy a Szervező köteles a Sporteseményen betartani és betartatni a Magyar Közlönyben közzétett aktuális járványügyi szabályokat.


1. A SZERVEZŐ ADATAI

Balatonman Triatlon Kft.

Levelezési cím: 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11.
Székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 3.
Adószám: 23703175-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-974351
Számlavezető bank: K&H Bank
Bankszámlaszám: 10401055-50526549-56551033

Versennyel kapcsolatos kérdések: info@fightersrun.com
Számlázással kapcsolatos kérdések: balatonman5@gmail.com (Jakab Éva)

Versenyiroda elérhetőségei:
Cím: 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11.
Telefonszám: +36 70 605 7415
Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 10:00 – 17:00; szerda: 13:00 – 17:00

2. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

 • Szervező: az 1. pontban meghatározott gazdasági társaság.
 • Résztvevő: a Szervező Sporteseményére benevezett személy.
 • Személyes profil: a Résztvevő / Csapatkapitány és csapat / gyermek indulók személyes nevezési adatait rögzítő honlap, ami a vprofil.hu címen elérhető.
 • Csapat: a Fighters’ Run Csapatversenyen résztvevő csapat.
 • Csapatkapitány: a Fighters’ Run Csapatversenyen résztvevő csapat vezetője, aki a csapat nevezését leadja, és a Felelőségvállalási nyilatkozatot kitölti.
 • Látogató: a rendezvényen nem Résztvevőként jelenlévő személy.
 • ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek – a jelen dokumentum.
 • Versenyközpont: a Fighters’ Run Sporteseményének központi helyszíne, ahol megtalálható többek között a helyszíni rajtcsomag felvétel/nevezési sátrak, öltözők, felnőtt/gyermek start- és célterületek, egészségügyi központ, WC-k és mosdók, büfé, valamint a partnerek installációi.
 • Beavatás: Fighters’ Run élményfutam kezdők részére.
 • Egyéni verseny: Fighters’ Run Egyéni verseny, egyénileg teljesíthető esemény.
 • Csapatverseny: Fighters’ Run Csapatverseny, csapatban teljesíthető esemény. A Szervező két-, három és négy fős férfi-, női- és vegyes csapatban biztosít teljesítési lehetőséget.
 • Farkaskölykök: Fighters’ Run Farkaskölykök, a Szervező gyermekek részére (betöltött 4 éves kortól 14,99 éves korig) rendezett eseménye.


3. AZ ÁSZF HATÁLYA

A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szervezőre, a Résztvevőre, a Szerződő felekre, a Látogatóra, a Jogosulatlan résztvevőre. A Szervező és a Közreműködők, valamint Szerződéses partnerek közötti jogviszony tartalmát külön megállapodások tartalmazzák.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. A Szervező jogosult a jelen általános szerződési feltételeket, valamint az ÁSZF részét képező, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatót bármikor egyoldalúan, a Szerződő Felek és a Résztvevő hozzájárulása nélkül módosítani.

A szerződés írásba foglalt szerződésnek nem minősül. A szerződés iktatásra, archiválásra nem kerül.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, a Fogyasztó részére nyújtandó tájékoztató:

 • A Szervező adatai megtalálhatóak az ÁSZF 1. pontjában.
 • A Fighters’ Run Sporteseményekkel kapcsolatos tudnivalók a fightersrun.com honlapon megismerhetők a megfelelő menüpontra történő kattintással.
 • A részvételi díjak ellenértéke a honlapon mindenkor feltüntetett vételár, amely bruttó összegben kerül feltüntetésre.
 • Amennyiben egyéb költségek felmerülnek, azok a honlapon, az esemény Rendezvényinformációs dokumentumban, vagy a jelen ÁSZF-ben megjelenítésre kerülnek.
 • A teljesítés feltételeit az ÁSZF vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

4. A JOGVISZONY JELLEGE

 • A Szervező értékesíti az adott Sporteseményen részvételre jogosító Nevezést. A szerződés a Résztvevő / Csapatkapitány / Szülő/gondviselő általi nevezési díj megfizetésével és a Szervező általi elektronikus úton történő befizetés visszaigazolással kerül teljesítésre.
 • Egy adott Sportesemény a Szervező által nyújtott program és szolgáltatások összességét jelenti, az adott Sporteseményre vonatkozó konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát a Szervező határozza meg. A Szervező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program, vagy Szolgáltatás más programmal, vagy Szolgáltatással történő pótlására. A Szervező fenntartja a jogot a meghirdetett Sportesemények időpontjának és programjának előzetes módosítására, melyről a www.fightersrun.com honlapon tájékoztatást tesz közzé. A módosításból eredő többletköltségekért, károkért a Szervező nem felelős.


5. NEVEZÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A nevezési rendszerről és a személyes profilról
A regisztrációs rendszerről és a Személyes profilról bővebb információ ide kattintva található.
A Résztvevő kijelenti, hogy a Személyes profilban megadott adatai a valóságnak megfelelnek, azok tárolásához és felhasználásához hozzájárul.

Az adatok védelméről
A nevezés leadásával a Résztvevő hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, sokszorosításához, továbbításához:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján a Résztvevő hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez – A Balatonman Triatlon Kft. által szervezett Fighters’ Run Sporteseményre történő jelentkezéssel önkéntes hozzájárulását adja a Balatonman Triatlon Kft. adatkezelőnek a rendezvényszervezés során a rendezvény lebonyolítása céljából.
 • A Résztvevő hozzájárul az őt ábrázoló fénykép és videófelvételek a Balatonman Triatlon Kft. marketing-, reklám- és egyéb tájékoztató kiadványaiban történő felhasználásához, a benyújtott nevezési információk sokszorosításához, harmadik személynek történő továbbításához.

A leadható nevezések számáról

 • A felnőtt versenytávok esetén – Beavatás, Egyéni verseny, Csapatverseny – egy adott versenyen (pl. Fighters’ Run Eplény) egy Személyes profilból csak 1 db nevezés adható le. Amennyiben egy versenyhétvégén több különböző távon is van Egyéni verseny (pl. Egyéni verseny rövidtáv és középtáv), lehetőség van több távra nevezni, azonban a Résztvevő felelőssége mérlegelni, hogy mindegyik távot képes teljesíteni – különös tekintettel a Szervező által meghatározott programtáblára. Ajánlott előzetesen tájékozódni a nevezési felületen a különböző távok futam rajt időpontjairól.
 • Farkaskölykök verseny esetén adott versenyre egy Személyes profilból csak 3 db gyermek nevezhető.

A létszám korlátozásáról és a nevezés lezárásáról
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Sporteseményen indulók számát korlátozza, valamint hogy a korábban meghatározott létszámkorlátot módosítsa. A nevezést bármikor lezárhatja, technikai hiba esetén törölheti és újra megnyithatja azt.

A korhatárokról
A részvételi korhatárt a Szervező az alábbiak szerint határozza meg:

 • A Beavatáson és a Csapatversenyen az alsó korhatár betöltött 12. életév. 12 és 15 éves életkor között feltétel a 150 cm-es testmagasság és 1 fő 18 év fölötti felnőtt kísérő, akinek szintén be kell neveznie és a gyermekkel együtt kell teljesíteni a pályát. Felső korhatár nincs.
 • Az Egyéni versenyen az alsó korhatár a verseny időpontjában betöltött 15. életév. Felső korhatár nincs.
 • A Farkaskölykök gyerek versenyen az alsó korhatár a napján betöltött 4. életév, felső korhatár a be nem töltött 15. életév.

A baleset biztosításról
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a nevezési díj baleset biztosítást nem tartalmaz.

A rajtidőpontokról

 • A rajtidőpont módosítására semmilyen körülmények között nincs mód, semelyik versenytípus esetében sem.
 • Beavatás: a Résztvevő a Szervező által adott időpontokban megnyitott futamok valamelyikébe tud regisztrálni. A Beavatáson kizárólag, Béta futamok vannak, időmérés és díjazás nélkül.
 • Egyéni verseny: a Résztvevő a Szervező által adott időpontokban megnyitott futamok valamelyikébe tud regisztrálni. Az Alfa futamok versenyzői futamot jelölnek időméréssel és díjazással, a Béta futamok nem versenyzői futamok, időméréssel, de díjazás nélkül.
 • Csapatverseny: a csapatok esetében nincs mód konkrét időpontban történő regisztrációra, a Csapatkapitány benevezi a választott kategóriába csapatát, a Szervező a csapatrajtok időpontját legkésőbb 5 nappal az esemény előtt közzéteszi. A rajtoltatás várható sorrendje: először a 2 fős csapatokat (férfi, vegyes, női), majd a 3 fős csapatokat (férfi, vegyes, női), majd a 4 fős csapatokat (férfi, vegyes, női) indítja a Szervező.
 • Farkaskölykök: a Szülő/gondviselő a Szervező által adott időpontokra megnyitott, az életkori kategóriának megfelelő futamok valamelyikébe tudja regisztrálni a gyermeket. Az Alfa futamok versenyzői futamot jelölnek időméréssel és díjazással, a Béta futamok nem versenyzői futamok, időméréssel, de díjazás nélkül. A Családi futamban nincs időmérés és díjazás.

A nevezési díjról
Adott Sporteseményre vonatkozó nevezési díjak és befizetési határidők a Szervező honlapján, az eseményhez tartozó kiírásban megtekinthetők. A feltüntetett árak bruttóban értendők és 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.

Az online nevezés folyamatáról

 • Beavatás és Egyéni verseny
  1. A Résztvevő elkészíti Személyes profilját a Szervező vprofil.hu oldalán – enélkül a regisztrációs folyamatban nem lehet továbblépni.
  2. A Résztvevő kiválasztja az eseményt, amelyre nevezni kíván, ezen belül a Beavatás / Egyéni verseny opciót.
  3. Megadja a Személyes profilban nem megtalálható, a nevezéshez szükséges további adatokat – beleértve a Futam kiválasztását, továbbá elfogadja az ÁSZF tartalmát és a baleset biztosításra vonatkozó tudnivalókat.
  4. Szervező a nevezésről e-mailben visszaigazolást küld a személyes profilban megadott e-mail címre.
  5. A Résztvevő a megadott határidőn belül befizeti a nevezési díjat.
  6. A Szervező visszaigazolja a befizetést.
 • Csapatverseny
  1. A Csapatkapitány a csapat egyik tagja, aki elkészíti Személyes profilját a Szervező vprofil.hu oldalán – enélkül a regisztrációs folyamatban nem lehet továbblépni.
  2. A Csapatkapitány a regisztrációnál magát a csapatot nevezi be az adott indulói létszámmal. A többi csapattag később kerül hozzáadásra a csapathoz.
  3. Egy adott csapatversenyre történő nevezés esetén (pl. Fighters’ Run Lupa-tó Csapat rövidtáv) egy személyes profillal kizárólag egy Csapatkapitányi tiszt tölthető be.
  4. A Csapatkapitány kiválasztja az eseményt, amelyre nevezni szeretne, ezen belül a Csapatverseny opciót.
  5. Megadja a Személyes profilban nem megtalálható, a csapat nevezéshez szükséges további adatokat, beleértve a többi csapattag pólóméretét, a számlázási adatokat – egy csapatnál 1 db számla kiállítására van lehetőség – továbbá elfogadja az ÁSZF tartalmát és a baleset biztosításra vonatkozó tudnivalókat.
  6. Szervező a nevezésről e-mailben visszaigazolást küld a személyes profilban megadott e-mail címre.
  7. A Csapatkapitány a megadott határidőn belül befizeti a nevezési díjat.
  8. A Szervező visszaigazolja a befizetést.
  9. A Csapatkapitány a csapat többi tagjának Személyes profilkódját a verseny előtt adja hozzá a Felelősségvállalási nyilatkozathoz, melyet a Szervező legkésőbb 10 nappal a Sportesemény előtt közzétesz. A Felelősségvállalási nyilatkozatot a rajtcsomag átvételkor kell leadni. Ezt követően tagcserére már nincs lehetőség!
 • Farkaskölykök (gyermekverseny)
  1. A Szülő/gondviselő elkészíti Személyes profilját a Szervező vprofil.hu oldalán – enélkül a regisztrációs folyamatban nem lehet továbblépni.
  2. Egy személyes profilból maximálisan 3 gyermek nevezhető.
  3. Megadja a Személyes profilban nem megtalálható, a gyermekek nevezéshez szükséges további adatokat, beleértve a Futam kiválasztását – a rendszer kizárólag azokat a futamokat jeleníti meg, amelyekben a gyermek a korcsoportja alapján indulásra jogosult –, továbbá elfogadja az ÁSZF tartalmát és a baleset biztosításra vonatkozó tudnivalókat.
  4. Szervező a nevezésről e-mailben visszaigazolást küld a személyes profilban megadott e-mail címre.
  5. A Szülő/gondviselő a megadott határidőn belül befizeti a nevezési díjat.
  6. A Szervező visszaigazolja a befizetést.

A személyes nevezés folyamatáról

 • A Versenyirodában – bármely versenytípus esetén
  1. A személyes nevezés az online nevezési folyamat lépéseivel megegyező módon történik a Versenyirodában. A Résztvevő adatai az iroda munkatársai által kerülnek fel a Személyes profilba.
  2. A Résztvevő a megadott határidőn belül befizeti a nevezési díjat.
  3. A Szervező visszaigazolja a befizetést.
 • A Sportesemény helyszínén – bármely versenytípus esetén
  1. A Résztvevő befizeti a nevezési díjat a versenyirodában.
  2. A versenyiroda munkatársai felveszik a Résztvevő adatait.

A nevezési díj befizetésének módjairól
A nevezési díj befizetése az alábbi módokon és határidőkkel lehetséges. FIGYELEM! A határidők befizetési határidőt jelölnek – Szervező külön felhívja a befizető figyelmét, hogy átutalással történő fizetésnél ezt tartsa szem előtt!

 1. SimplePAY fizetéssel – határidő: 1 munkanap
 2. Átutalással (forintban) a szervező, Balatonman Triatlon Kft. bankszámlaszámára – határidő: 4 naptári nap
  K&H 10401055-50526549-56551033
 3. Személyesen versenyirodában (Bp. XIII. ker. Tüzér utca 9-11. nyitva tartás: hétköznap – 10:00-17:00), kizárólag készpénzben – határidő: az online nevezéstől számított 4 naptári nap
 4. A verseny helyszínén, kizárólag készpénzben!

További tudnivalók

 • Csapatversenyre történő regisztráció esetén lehetőség van díjbekérő igénylésére, melyet az balatonman5@gmail.com e-mail címen lehet megtenni.
 • A nevezés a befizetés beérkezésével válik véglegessé, a határidőre be nem fizetett nevezéseket a rendszer automatikusan törli! A nevezési díj beérkezési határidejének betartása a Résztvevő felelőssége! A megadott határidőt követően beérkezett nevezési díjat – a nevezés törlése mellett – a bankköltségek levonását követően a Szervező visszautalja arra a bankszámlára, amelyről a nevezési díj összege érkezett.
 • Hiányos befizetés esetén a különbözet befizetése elengedhetetlen a nevezés érvényessé válásához. Hiányos befizetés esetén a Szervező e-mailben értesíti a Résztvevőt a különbözet mértékéről, amelynek megfizetésére 8 naptári nap áll rendelkezésre. Amennyiben a megadott határidőn belül a különbözeti összeg a Szervező bankszámláján nem kerül jóváírásra, a nevezés törlésre kerül.
 • A Csapatverseny esetében a nevezési díj befizetése kizárólag egy összegben történhet. A több részletben utalt nevezési díjakat a banki költségek levonása után a Szervező visszautalja.
 • A nevezés leadását követően számlázási adatot és számlát nem lehet módosítani. A Résztvevő elfogadja, hogy a Szervező csak a Személyes profilban a Csapatkapitány által megadott számlázási névre és címre tud számlát kiállítani.

A nevezés módosításának lehetőségei

 • A pólóméret módosításának lehetőségéről
  A nevezéskor megadott pólóméret(ek) a Sportesemény előtt legkésőbb 14 nappal módosíthatók. A csapatverseny esetében kizárólag a Csapatkapitány személyes profilján keresztül van lehetőség a módosításra. A fenti határidőn túl a méret módosítására még tagcsere esetén sincs lehetőség!
 • Csapatverseny létszámának módosításáról
  Kizárólag a csapat létszámának növelésére van lehetőség, erre is csak a Szervező egyedi elbírálása alapján; a bővítéskor érvényben lévő nevezési díj megfizetésével. A csapatlétszám bővítését kizárólag e-mailben fogadja a Szervező, az info@fightersrun.com email címen. Fontos, hogy a bővítést garantálni nem tudjuk. Az elbíráláskor figyelembe vesszük a meglévő pólókészletet és a választott kategória telítettségét.
 • A Csapatverseny kapcsán egyéb módosítási lehetőségek is vannak, ezekről a Csapatverseny Kisokos rendelkezik részletes útmutatóval.

A nevezés átadása

 • Beavatás, Egyéni verseny, Farkaskölykök
  • A versenyző akadályoztatása esetén a nevezés átadható másik személy részére egészen a rendezvény napjáig!
  • Az átadás folyamata:
   – az eredeti nevezés tulajdonosának kell a nevezés átadását kérni az info@fightersrun.com e-mail címen – ugyanis az ő profiljából kell a nevezést az új versenyző profiljára áthelyezni;
   – az e-mailnek tartalmaznia kell a következőket: az esemény nevét, pl. “FIGHTERS’ RUN LUPA-TÓ EGYÉNI RÖVIDTÁV”, az eredeti tulajdonos nevét és vprofil kódját, az új tulajdonos nevét, vprofil kódját és a póló méretét – a módosított póló méretet kizárólag abban az esetben garantálja a Szervező, ha van belőle készleten.
  • Az online átadási lehetőség az esemény előtt legkésőbb 8 nappal megoldható, ennél az időpontnál későbbi átadás esetén a nevezés átírása a helyszínen fog megtörténni;
  • A nevezés átadásának díját a Szervező eltörölte, tehát a nevezés átadása 2024-től INGYENES!
  • Megjegyzés: mivel maga a nevezés átadása egy második, illetve egy harmadik fél között bonyolódik, az eredeti nevezéshez tartozó számlát a Szervezőnek nem áll módjában módosítani.
 • Csapatverseny esetén nincs lehetőség a nevezések és a rajtcsomagok átadására, azonban ennél a versenytípusnál a csapattagot személyét csak a Felelősségi nyilatkozat leadása előtt kell hozzárendelni a csapathoz, ily módon a tagcsere egyszerűen megoldható egészen a rajtcsomag átvételéig.


6. LEMONDÁSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI FELTÉTELEK

A nevezés lemondásáról
A Szervező a nevezés lemondását a Sportesemény előtt legkésőbb 30 nappal fogadja el
, kizárólag írásban, az info@fightersrun.com e-mail címen. Ebben az esetben a befizetett összeg 75%-át visszafizeti. A Szervező a nevezés lemondását a fenti időpont után semmilyen okra hivatkozva nem fogadja el, ezen időponton belül a nevezési díjat nem fizeti vissza a Résztvevő részére.

A Vis maior helyzetről
Amennyiben a versenyt elháríthatatlan külső ok (Vis maior), így különösen, de nem kizárólagosan az időjárási körülmények, pandémia, természeti katasztrófa, sztrájk, blokád, útvonal-, vagy területfoglalási engedély hiánya, verseny rajtja előtt történt áthaladási engedély visszavonása, vagy más előre nem várt, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a Szervező pótidőpontot jelöl meg, amelyről hivatalos tájékoztatást ad és a nevezési díjat nem fizeti vissza.

A pótidőpontról

 • A Szervező a pótidőpontot a nevezések megnyitása után jelöli ki.
 • A Résztvevő tudomásul veszi, hogy egy esetleges pótidőpontra történő változtatás esetén a részvétel nem mondható le, azonban átadható másik személy részére.
 • A pótidőpontban a Szervező fenntartja a rajtidőpontok újra jelölésének lehetőségét, melyet legkésőbb a verseny előtt 1 hónappal közzétesz. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy pótidőpontban történő rendezés esetén a helyszín is változhat.
 • Amennyiben a Szervező nem tudja megrendezni a Sporteseményt a pótidőpontban, akkor bejelenti az esemény törlését.

A verseny törlése esetén a nevezési díjak visszafizetésének módjáról

 • A Sportesemény elmaradása esetén – tehát amennyiben az esemény a meghirdetett pótidőpontban sem rendezhető meg – a Szervező a befizetett nevezési díjakból 75%-ot térít vissza a Résztvevő részérére, míg az összeg 25%-ából finanszírozza a már eltelt időszak előkészítés folyamatait, ezzel fedezve a már kiadott költségeket és megteremtve a verseny további megrendezésének lehetőségét.
 • A Sportesemény törlése esetén a Szervező a befizetett nevezési díjakra vonatkozóan az alábbi lehetőségeket biztosítja a Résztvevő számára:
  • A Szervező biztosítja a nevezés következő rendezvényre való átvezetését. Az évről évre emelkedő rendezési költségek miatt ez esetben további 10%-os díjat számlázhat ki, melyet az esemény törlését követően maximum 90 nappal a Résztvevő a Szervező részére megfizet. Ebben az esetben a  Szervező a Résztvevőt, vagy a Csapatkapitányt a nevezési felületen megadott e-mail címén értesíti. Amennyiben az Egyéni versenyen induló Résztvevő, vagy a Csapatkapitány által képviselt csapat ezt a lehetőséget választja és a kiküldött különbözeti összeget megfizeti, úgy nevezése automatikusan átvezetésre kerül a következő meghirdetett versenyre. Amennyiben a díjkülönbözet nem érkezik be a Szervező számlájára az esemény törlését követően maximum 90 napon belül, a csapat részére a befizetett nevezési díjat a Szervező a következő pontban leírtak szerint visszafizeti és a csapat nevezését törli.
  • Amennyiben a Résztvevő nem kívánja nevezését a következő versenyre tovább vinni, a Szervező az eredetileg befizetett nevezési díj 75 %-át az alábbiak szerint visszafizeti. A nevezési díj 75%-nak nettó összegét a sztornószámla kiállításakor, míg a nevezési díj 75%-ának ÁFA tartalmát a sztornószámla kiállítását követő 120 napon belül fizeti vissza. A felosztásra azért van szükség, mert a nevezési díj befizetése után a jogszabály szerint az ÁFÁ-t az állam részére a Szervező megfizeti; a sztornó számla kiállítását követően a Szervező visszaigényli az ÁFÁ-t és csak ezután tudja visszautalni a Résztvevő részére.
   Amennyiben a Szervező a fenti határidőkhöz képest késedelembe esik, úgy a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni.


7. RAJTCSOMAG ÁTVÉTELE

A Felelősségvállalási nyilatkozatról

 • A Felelősségvállalási nyilatkozatot a Szervező legkésőbb 10 nappal a Sportesemény előtt közzéteszi.
 • A rajtszám és a rajtcsomag felvételének feltétele a Felelősségvállalási nyilatkozat aláírása és nyomtatott formában történő átadása a rajtcsomag felvétele előtt;
  • Beavatás, Egyéni verseny: a résztvevők a nyilatkozatot a saját vprofiljukból tudják letölteni.
  • Csapatverseny: a nyilatkozatot a Csapatkapitány a saját vprofiljából tudja letölteni. A csapatok esetén a Felelősségvállalási nyilatkozatot a Csapatkapitány (vagy meghatalmazottja a meghatalmazással, vagy a befizetést visszaigazoló e-mail bemutatásával) adhatja le. Fontos, hogy a csapatoknál a Felelősségvállalási nyilatkozat aláírását követően tagcserére már nincs lehetőség! A versenyen csak azok a csapattagok indulhatnak, akik a verseny indításának időpontjáig a leadott felelősségi nyilatkozaton szerepelnek.
  • Farkaskölykök verseny Résztvevője esetében az indulás feltétele a kitöltött és a rajtcsomag átvételnél leadott Felelősségvállalási nyilatkozat. A szülők a nyilatkozatot az adott gyermekverseny honlapjáról tudják letölteni.

A rajtcsomag felvételről

 • Beavatás,  Egyéni verseny: a rajtcsomag felvételhez személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány, kitöltött és kinyomtatott Felelősségvállalási nyilatkozat és a befizetésről szóló visszaigazoló e-mail szükséges. Más is átveheti a rajtcsomagot a fenti dokumentumok fénymásolatának/fényképének bemutatásával.
 • Csapatverseny: a rajtcsomagot a Csapatkapitány veheti fel személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvánnyal, a kitöltött és kinyomtatott Felelősségvállalási nyilatkozattal és a befizetésről szóló visszaigazoló e-mail bemutatásával. Más is átveheti a rajtcsomagot a fenti dokumentumok fénymásolatának/fényképének bemutatásával.
 • Farkaskölykök: a rajtcsomag felvételhez személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány, kitöltött és kinyomtatott Farkaskölykök Felelősségvállalási nyilatkozat és a befizetésről szóló visszaigazoló e-mail szükséges. Más is átveheti a rajtcsomagot a fenti dokumentumok fénymásolatának/fényképének bemutatásával.


8. RÉSZVÉTEL A SPORTESEMÉNYEN

A Résztvevő egészségi állapotáról
A Résztvevő kijelenti, hogy a Fighters’ Run Sporteseményén egészségesen, saját felelősségére, az általa választott verseny típusra mind fizikálisan, mind mentálisan felkészült. A Sporteseményen az egészségügyi állapotában bekövetkező állapotromlásért a Szervezőt nem terheli felelősség.

A parkolásról
A Résztvevő elfogadja és betartja az eseményen a parkolásra vonatkozó szabályokat és előírásokat. A Szervező a parkoló területén környezetvédelmi okokból a kisbuszok részére elsőbbségi parkolást biztosíthat. A parkoló egyes eseményeken díjfizetés ellenében igénybe vehető. Az autókban hagyott értékekért a Szervező nem vállal felelősséget.

A forgalomirányításról
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a parkolók, a versenyközpont és a pálya egyes területein szükséges lehet forgalomirányítás biztosítása. A Résztvevőnek kötelező ezeken a pontokon (is) a KRESZ szabályainak-, valamint a forgalomirányító személyzet utasításának betartása. A Szervező a fentiek be nem tartásából származó kellemetlenségek következményeiért nem vállal felelősséget

A rajtszám használatáról
A Fighters’ Run versenyein fejpántos rajtszám rendszer van. A rajtszámot kötelező a verseny alatt a fejen, rajtszámmal előre viselni. 10 perc időbüntetést kaphat az, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, vagy nem jól látható módon viseli a verseny ideje alatt. Kizárásra kerülhet az a Résztevő, aki a figyelmeztetés ellenére továbbra is megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó szabályokat. Elhagyott rajtszám esetén a Résztvevő köteles a legközelebbi akadálynál dolgozóknak jelezni a rajtszám elvesztésének tényét.

A Verseny-  és akadályszabályzatról
A Résztvevő elfogadja, hogy a Verseny- és akadályszabályzatban közzétételre kerülő, az adott versenytípusra vonatkozó szabályokat betartja. A különböző versenytípusok szabályai között eltérés van. A Verseny- és akadályszabályzat ide kattintva elérhető. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező további szabályokat alkothat és módosíthatja a meglévőket.

A kötelező és tiltott felszerelésekről

 • Indokolt esetben a Szervező előírhat különböző kötelező felszereléseket, melyet a Résztvevőnek biztosítania kell saját maga részére (pl. fejlámpa, hőfólia). Amennyiben a Résztvevő bármely kötelezően előírt felszerelést nem hozza magával, nem indulhat el a Sporteseményen.
 • Tiltott felszerelés használata esetén (pl. futóbot, szöges futócipő) a Résztvevőt a Szervező a versenyből azonnal kizárja. A tiltott felszerelések listáját a Verseny- és akadályszabályzat tartalmazza.
 • Egy adott Sportesemény előtt a Szervező a Versenykiírásban és a Rendezvényinformációs dokumentumban  tájékoztatja Résztvevőt az esetleges kötelező felszerelésekről.

Az útvonalról
Az útvonal jelölésére a Szervező jól látható szalagozást és táblákat helyez ki, melyek lehetővé teszik a tájékozódást. A Szervező az útvonalat track formájában nem teszi elérhetővé. A pályarajzot a Szervező a versenyhétvégét követően közzéteszi.

A pályazárásról
A pályazárás az az időpont, ameddig a Résztvevőnek célba kell érnie. A Szervező ezt az időpontot a Versenykiírásban meghatározza, indokolt esetben módosíthatja. Amennyiben a Résztvevő nem érkezik be a célba a pályazárásig, a versenye nem minősül befejezettnek, a teljesítésért járó befutóérmet nem kaphatja meg.

A frissítésről
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező a frissítőpontokon környezetvédelmi okokból nem biztosít poharat. A Résztvevő a saját magával hozott, újratölthető poharába/kulacsába/soft flask-be/ivózsákba tud folyadékot vételezni a frissítőpontokon.

A szemetelésről
A Résztvevő a versenyen keletkező szemetet kizárólag a kijelölt szemétgyűjtőkben helyezheti el, ahonnan a Szervező azt elszállítja. A szemét eldobása sehol megengedett, ennek megszegése azonnali kizárást von maga után.

A díjazásról

 • Beavatás: a Beavatásnál nem történik díjazás.
 • Egyéni verseny: Szervező az Alfa futamokban díjazza az abszolút női és férfi 1-3 helyezettet; szintén az Alfa futamokban 5 korosztályos kategóriában van díjazás (15-20, 21-30, 31-40, 41-50, 50+); a Béta futamokban nem történik díjazás.
 • Csapatverseny: Szervező díjazza a 2-, 3-, és 4 fős női, férfi és vegyes csapatok abszolút 1-3 helyezettjeit;
 • Farkaskölykök: Szervező díjazza minden korcsoport Alfa futamaiban az abszolút lány és fiú 1-3 helyezettet; a Béta futamokban nem történik díjazás. A Családi futamban szintén nem történik díjazás.

Az eredményhirdetésről

 • A díj átvételének feltétele a fényképes személyazonosító okmány bemutatása.
 • Az eredményhirdetéskor a dobogóra felhívott Résztvevők nemzeti zászlót igen, más – szponzort, támogatót megjelenítő – táblát, feliratot nem vihetnek magukkal.
 • A Szervező díjat kizárólag az eredményhirdetés keretei között ad át és kéri a dobogós sportolókat, hogy személyes jelenlétükkel tiszteljék meg a versenyt és versenytársaikat, pontosan jelenjenek meg az eredményhirdetésen. Az eredményhirdetést lekéső díjazottak részére a Szervező díjat utólag nem ad át és nem postáz.

Az eredményekkel kapcsolatos reklamációról
Bármely reklamáció a Szervező felé nyújtható be a helyszíni versenyirodában, a Résztvevő célba érését követően 1 órán belül. Az ezen időpont után benyújtott reklamációt a Szervező nem köteles elbírálni.

A kempingezési lehetőségről

 • A Résztvevő elfogadja, hogy a Szervező egyes események Versenyközpontjában, vagy közel a központhoz díj megfizetése ellenében kemping helyeket értékesít.
 • A kempinghely foglalási lehetőséget a Szervező az adott Sporteseményre történő nevezést követően teszi elérhetővé, melyről honlapján és az esemény Facebook oldalán tájékoztatja a Résztvevőt.
 • A Szervező kizárólag sátorhelyet biztosít, sátrat a Résztvevőnek kell hoznia. A lefoglalt területen kizárólag sátor telepíthető, egyéb installáció-, vagy jármű számára ez a területet nem igénybe vehető.

A doppingolásról
A Résztvevő a versenyre tiszta eszközökkel készül. A WADA által meghatározott és érvényben lévő doppinglistán szereplő szereket nem használ, a verseny után – igény esetén – az ellenőrök részére mintát ad. Ennek megtagadása esetén a versenyből kizárható, eredményei törölhetők. A verseny tisztaságának érdekében a nemzetközi dopping előírások figyelembevételével bármely Résztvevő doppingtesztre kötelezhető. Pozitív teszt esetében a Résztvevőt a Szervező kizárja, a beérkezési sorrendet módosítja. A WADA tiltólistáján szereplő gyógyszerekről és hatóanyagokról bővebben ide kattintva található információ.

A viharos időjárási körülményekről
Viharos időjárás esetén a Szervező a versenyt bármikor ideiglenesen, vagy véglegesen felfüggesztheti, majd újraindíthatja. Felfüggesztett verseny esetén nem jelöl ki pótidőpontot és pénzt nem fizet vissza. A Szervező a Résztvevő tájékoztatását a Sportesemény honlapján és a Facebook esemény oldalán teszi meg.

Az orvosi beavatkozásról
A Résztvevő elfogadja, hogy amennyiben a verseny ideje alatt az orvosi stáb az állapotát a teljesítés folytatásához nem ítéli megfelelőnek, a versenyt nem folytathatja. Ebben az esetben az időmérő chip a Résztvevőről eltávolításra kerül. A Csapatverseny esetében a csapat folytathatja a versenyt az alkalmatlannak minősített csapattag nélkül. A csonka csapat időeredménye nem beleszámítható a Csapatverseny értékelésébe.

A fürdőzésről
A verseny alatt a környéken található esetleges természetes tavakban, folyókban, vagy víztározóban történő fürdés csak saját felelősségre történhet. Az ebből eredő balesetekért és egyéb következményekért a Szervező felelősséget nem vállal.

Az értékek megóvásáról
A Szervező felhívja a Résztvevő és a kísérők figyelmét értékeik megóvására. A parkoló autókban és a verseny területén hagyott értékekért a Szervező nem vállal felelősséget.

A kölcsönös tiszteletről
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Fighters’ Run szellemiségének elválaszthatatlan része egymás kölcsönös tisztelete és elfogadása. A személyzettel szembeni trágár beszéd, üzenet, levél, tettlegesség, illetve a közösségi média felületeken történő sértő kommentek esetén a versenyből a Résztvevőt a Szervező azonnal kizárja, szükség esetén a hivatalos lépéseket megteszi. Nevezést tőle, egyetlen, saját rendezésű Sporteseményre sem fogad a jövőben.

A dohányzásról
A verseny szellemiségével a sportolás közbeni dohányzás nem összeegyeztethető, ezért a pályán és a Versenyközpontban – a kijelölt dohányzóhely kivételével – tilos a dohányzás! Dohányozni kizárólag a Versenyközpontban, a kijelölt dohányzóhelyen lehet. Azt a Résztvevőt, akit a Szervező a verseny területén dohányzáson ér, kizárhatja a versenyből. Csapatverseny esetén a büntetés kizárólag a szabályt megszegő sportolóra vonatkozik.

A szállásokról
A Fighters’ Run Sporteseményre várhatóan sokan foglalnak előzetesen szállást. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a pandémia megjelenése óta minden esemény dátuma és megrendezése kockázattal jár, ezért kéri a Résztvevőket és kísérőiket, hogy a szállásokat úgy foglalják, hogy azok lemondhatók, vagy áthelyezhetőek legyenek. A szervező az esetleges időpont-, vagy helyszínváltozás miatti vissza nem fizetett szállásdíjakért felelősséget nem vállal.

Kutyákról és más házi kedvencekről

 • A versenyközpontba kutya kizárólag pórázon vihető be.
 • A versenyen tilos kutyával, vagy más állattal futni – kivéve azoknál az eseményeknél, ahol a Szervező ezt külön engedélyezi – pl. kutyás jótékonyság futás, egyes közösségi események.

A filmforgatásról
A Sporteseményen a Résztvevőket kísérő forgatócsoportok működése engedélyhez kötött, melyhez a Szervező írásos engedélye szükséges. A Szervező az engedélyek megadása során kéri, hogy az eseményt megjelenítésekor a hivatalos „Fighters’ Run” megnevezést használják, továbbá a készülő kisfilmet a közzététel előtt a Szervező részére jóváhagyásra küldjék meg.

A drónok használatáról
A drónokra vonatkozó jogszabályok megtartása mellett, kizárólag a Balatonman Triatlon Kft. írásos engedélyével működtethetők drónok a rendezvény idején, a Szervező által meghatározott módon.

Kizárható a versenyből, az a Résztvevő, aki

 • A Személyes profilt és a Felelősségvállalási nyilatkozatot pontatlanul, vagy nem a valóságnak megfelelően, illetve hiányosan tölti ki.
 • Az időmérő chipet nem rendeltetésszerűen használja.
 • Nem tartja be a Verseny- és akadályszabályzatban foglaltakat.
 • Megszegi a filmforgatással kapcsolatos szabályokat.
 • Megszegi a dohányzásra vonatkozó szabályokat.
 • Szemetel.
 • Nem teljesíti a Szervező által kijelölt teljes távot.


9. SZERZŐI JOGOK

A Sporteseményen készült fotókról és felvételekről
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Sportesemény ideje alatt a Résztvevőről felvételek készülhetnek, amelyhez hozzájárul. Tudomásul veszi, hogy a róla készült képeket, felvételeket reklámfilmben és más médiában promóciós célra a Szervező felhasználhatja. Tudomásul veszi, hogy a versenypályán és a versenyközpontban külsős biztonsági kamerák felvételeket készíthetnek róla.

A marketing és reklám tevékenységről
A verseny teljes helyszínén – beleértve a parkolókat, a Versenyközpontot és az útvonalat – bármilyen reklám- és marketing tevékenység kizárólag a Balatonman Triatlon Kft. előzetes írásbeli engedélyével végezhető!

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 • Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jogszabályok irányadók.
 • Az ÁSZF nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.
 • Amennyiben a Résztvevő és a Szervező között esetlegesen  fennálló  jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a Résztvevő jogosult: panasztételre a Fogyasztóvédelmi hatóságnál,  vagy a Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére.
 • Jelen általános szerződési feltételek hatálya visszavonásig érvényes.
  Az utolsó módosítás időpontja: 2023. november 12.


JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!

A Szervező fenntartja a jogot jelen ÁSZF módosítására.

Menü