Ajándékozz élményt – ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az alábbi dokumentum a Balatonman Triatlon Kft., mint Szervező (a továbbiakban Szervező), valamint az általa szervezett Sporteseményre szóló Részvételi lehetőséget Ajándékozó (a továbbiakban Ajándékozó) közötti “Ajándékozz Élményt” Szolgáltatásra (a továbbiakban Szolgáltatás) vonatkozó feltételeket hivatott összefoglalni.


1. A SZERVEZŐ ADATAI

Balatonman Triatlon Kft.

Levelezési cím: 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11.
Székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 3.
Adószám: 23703175-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-974351
Számlavezető bank: K&H Bank
Bankszámlaszám: 10401055-50526549-56551033

Versenyekkel kapcsolatos kérdések: info@fightersrun.com
Számlázással kapcsolatos kérdések: balatonman5@gmail.com (Jakab Éva)

Versenyiroda elérhetőségei:
Cím: 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11.
Telefonszám: +36 70 605 7415
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9:00 – 17:00


2. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

 • Szervező: az 1. pontban meghatározott gazdasági társaság.
 • Ajándékozz élményt: a Szolgáltatás neve
 • Ajándékozó: a Szervező Sporteseményére Részvételi lehetőséget ajándékozó személy.
 • Ajándékozott: az a személy, aki az Ajándékozótól a Részvételi lehetőséget kapja.
 • Részvételi lehetőség: egy adott Sporteseményre szóló indulási lehetőség, melyet az Ajándékozó az Ajándékozott részére megvásárol.
 • Személyes profil: az Ajándékozott nevezési adatait rögzítő holnap, ami a www.vprofil.hu címen elérhető.
 • ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek – a jelen dokumentum.


3. AZ ÁSZF HATÁLYA

A jelen ÁSZF személyi hatálya a Szerződő felekre terjed ki.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. A Szervező jogosult a jelen általános szerződési feltételeket, valamint az ÁSZF részét képező, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatót bármikor egyoldalúan, a Szerződő Felek és az Ajándékozó hozzájárulása nélkül módosítani.

A szerződés írásba foglalt szerződésnek nem minősül. A szerződés iktatásra, archiválásra nem kerül.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, a Fogyasztó részére nyújtandó tájékoztató:

 • A Szervező adatai megtalálhatóak az ÁSZF 1. pontjában.
 • A Sporteseményekkel kapcsolatos tudnivalók a megismerhetők az adott Sportesemény honlapján, a megfelelő menüpontra történő kattintással – linkek a 4. pontban.
 • A részvételi díjak ellenértéke a honlapon mindenkor feltüntetett vételár, amely bruttó összegben kerül feltüntetésre.
 • Amennyiben egyéb költségek felmerülnek, azok a honlapon, vagy a jelen ÁSZF-ben megjelenítésre kerülnek.
 • A teljesítés feltételeit az ÁSZF vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

4. A JOGVISZONY JELLEGE

A Szervező értékesíti az adott Sporteseményre szóló Részvételi lehetőséget. A szerződés az Ajándékozó általi nevezési díj megfizetésével és a Szervező általi elektronikus úton történő befizetés visszaigazolással kerül teljesítésre.

A Részvételi lehetőség az alábbi Sporteseményekre választható

Egy adott Sportesemény a Szervező által nyújtott program és szolgáltatások összességét jelenti, az adott Sporteseményre vonatkozó konkrét programok és szolgáltatások tartalmát a Szervező határozza meg. A Szervező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program, vagy szolgáltatás más programmal, vagy szolgáltatással történő pótlására. A Szervező fenntartja a jogot a meghirdetett Sportesemények időpontjának és programjának előzetes módosítására, melyről az adott Sportesemény honlapján tájékoztatást tesz közzé. A módosításból eredő többletköltségekért, károkért a Szervező nem felelős.


5. VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A Szolgáltatás időtartama:

 • Az Ajándékozz Élményt Szolgáltatás 2022. január 31. éjfélig igénybe vehető az Ajándékozó által. Figyelem, az időpont befizetési határidőt jelöl!
 • A Részvételi lehetőség beváltására, azaz az adott Sporteseményre való nevezés elkészítésére 2022. február 10. éjfélig van lehetősége az Ajándékozottnak.

A leadható nevezések számáról

Az Ajándékozó korlátlan számú Részvételi lehetőséget ajándékozhat. Egy személy részére akár több különböző eseményre is ajándékozható Részvételi lehetőség.

A korhatárokról
Az Ajándékozó tudomásul veszi, hogy egyes Sporteseményeken a részvétel bizonyos korhatárhoz kötött. További információ a korhatárokról az adott Sportesemény versenykiírásában található – a honlapok linkjei a 4. pontban olvashatók. Az Ajándékozó felelőssége, hogy olyan eseményre vásároljon Részvételi lehetőséget, amelyet az Ajándékozott igénybe tud venni. Amennyiben az Ajándékozó figyelmen kívül hagyja a korhatárra vonatkozó információt, azért a Szervező nem vonható felelősségre.

A nevezési díjról
Adott Sporteseményre vonatkozó nevezési díjak és befizetési határidők a Szervező honlapján, az eseményhez tartozó menüpontban megtekinthetők, valamint a Személyes profilban, az “Ajándékozz élményt” Szolgáltatás megrendelési oldalán is megtalálhatók. A feltüntetett árak bruttóban értendők és 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.

A nevezési díj befizetésének módjairól
A nevezési díj befizetése az alábbi módokon és határidőkkel lehetséges. FIGYELEM! A határidők befizetési határidőt jelölnek – Szervező külön felhívja a befizető figyelmét, hogy átutalással történő fizetésnél ezt tartsa szem előtt!

 1. Átutalással (forintban) a szervező, Balatonman Triatlon Kft. bankszámlaszámára – határidő: 7 naptári nap
  K&H 10401055-50526549-56551033
 2. Személyesen versenyirodában (Bp. XIII. ker. Tüzér utca 9-11. nyitva tartás: hétköznap – 9:00-17:00), kizárólag készpénzben – határidő: 7 naptári nap

További tudnivalók

 • A Részvételi lehetőség a befizetés beérkezésével válik véglegessé, a határidőre be nem fizetett nevezéseket a rendszer automatikusan törli! A nevezési díj beérkezési határidejének betartása az Ajándékozó felelőssége! A megadott határidőt követően beérkezett nevezési díjat – a nevezés törlése mellett – a bankköltségek levonását követően a Szervező visszautalja arra a bankszámlára, amelyről a nevezési díj összege érkezett.
 • Az Ajándékozó elfogadja, hogy a Szervező csak a Személyes profilban megadott számlázási névre és címre tud számlát kiállítani.

A vásárlás folyamata

 1. Az Ajándékozó létrehozz egy Személyes profilt a Szervező www.vprofil.hu honlapján – enélkül nem lehetséges a vásárlási folyamat folytatása. Amennyiben az Ajándékozó rendelkezik Személyes profillal, nem szükséges új profilt létrehozni.
 2. Az Ajándékozó a www.vprofil.hu honlapon kiválasztja az “Ajándékozz élményt” dobozt, majd azt az eseményt, amelyre a Részvételi lehetőséget kívánja ajándékozni.
 3. Megadja az Ajándékozott nevét és e-mail címét:
  • amennyiben az Ajándékozott rendelkezik Személyes profillal, a profilhoz kapcsolódó e-mail címet szükséges megadni;
  • amennyiben az Ajándékozott még nem rendelkezik Személyes profillal, úgy az Ajándékozó az Ajándékozott bármely e-mail címét megadhatja, azonban fontos, hogy az Ajándékozottnak a későbbiekben ugyanezzel az e-mail címmel kell elkészítenie a Személyes profilját.
 4. Az Ajándékozó kiválasztja a legördülő listából a Sporteseményt és a hozzá tartozó távot/futamot, továbbá elfogadja jelen ÁSZF tartalmát.
 5. A Szervező a vásárlásról e-mailben visszaigazolást küld az Ajándékozó részére, a Személyes profiljában megadott e-mail címre. Az Ajándékozott nem kap visszaigazolást.
 6. Az Ajándékozó a megadott határidőn belül befizeti a nevezési díjat.
 7. A Szervező visszaigazolja a befizetést.
 8. A Szervező a Sportesemény honlapján biztosít letölthető ajándékkártyát, amelyet az Ajándékozó át tud adni az Ajándékozott részére.
 9. A Részvételi lehetőség beváltása, azaz az ingyenes nevezés a Sporteseményre az Ajándékozott által történik meg, amely legkorábban 2021. december 25-től igénybe vehető – további részletek a 6. pontban.

A Részvételi lehetőség módosításáról

 • Amennyiben az Ajándékozó utólag szembesül azzal, hogy az Ajándékozott már benevezett az adott Sporteseményre, kérheti a Szervezőtől a befizetett Részvételi lehetőség áthelyezését egy másik, a promócióban szereplő Sporteseményre / távra / futamra legkésőbb 2022. január 31-ig e-mailben.
  • Amennyiben a módosítás során választott Sportesemény ára alacsonyabb az eredetileg választotthoz eseményéhez képest, a Szervező különbözetet nem fizet vissza.
  • Amennyiben a módosítás során választott Sportesemény ára magasabb az eredetileg választotthoz képest, a Szervező e-mailben értesíti az Ajándékozót a különbözet mértékéről, amelynek megfizetésére 8 naptári nap áll rendelkezésre. Amennyiben a megadott határidőn belül a különbözeti összeg a Szervező bankszámláján nem kerül jóváírásra, a nevezés törlésre kerül.
 • Az Ajándékozott személye nem módosítható.

A Részvételi lehetőség lemondásáról
Az Ajándékozó az elállás és felmondás jogát a vételár kiegyenlítését követően a 45/2014. (II. 26.) számú Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakkal összhangban nem gyakorolhatja.


6. NEVEZÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A Részvételi lehetőség beváltása

 • Szervező az eseményre ingyenes nevezést biztosít az Ajándékozott számára.
 • A kapott Részvételi lehetőség beváltása az Ajándékozott által történik meg, akinek be kell neveznie az adott Sporteseményre legkésőbb 2022. február 10. éjfélig.
 • A 2022. február 10-ig fel nem használt Részvételi lehetőség elveszik.

Személyes profil és nevezési folyamat

 1. A nevezés az eseményre az Ajándékozott által történik meg, amely legkorábban 2021. december 25-től igénybe vehető.
 2. A nevezés elkészítéshez az Ajándékozottnak Személyes profillal kell rendelkeznie a www.vprofil.hu honlapon.
  1. Amennyiben az Ajándékozott már rendelkezik Személyes profillal, nem kell újat készítenie.
  2. Amennyiben az Ajándékozott még nem rendelkezik Személyes profillal, úgy az Ajándékozó által megadott e-mail címmel szükséges létrehozni a Személyes profilját.
 3. Szervező aktiválja az Ajándékozott számára az ingyenes Részvételi lehetőséget, így az Ajándékozottnak nem kell fizetnie a nevezésért.
 4. Az Ajándékozott az adott Sporteseményre szóló nevezési adatokat értelemszerűen kitölti és elfogadja az Versenyszabályzatot/Általános Szerződési Feltételeket.
 5. A Szervező visszaigazolja a nevezés tényét.

A nevezés módosításáról

 • A nevezéskor megadott pólóméret a Sportesemény előtt legkésőbb 30 nappal módosítható az Ajándékozott Személyes profiljában.
 • Egyéb adatmódosításra nincs lehetőség.

A nevezés átruházásról
Az Ajándékozott elfogadja, hogy a nevezés és a rajtcsomag nem átruházható.


7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 • Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jogszabályok irányadók.
 • Az ÁSZF nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.
 • Amennyiben az Ajándékozó és a Szervező között esetlegesen fennálló jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az Ajándékozó jogosult: panasztételre a Fogyasztóvédelmi hatóságnál, vagy a Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére.
 • Jelen általános szerződési feltételek hatálya visszavonásig érvényes.
  Az utolsó módosítás időpontja: 2021. december 10.


A Szervező fenntartja a jogot a program és a versenykiírás megváltoztatására.

Menü